Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021.08.

1 INFORMÁCIÓ

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Disztribútor), és a Disztribútor által a www.powerbizt.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Disztribútor és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.1 A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják: Vásárlási feltételek, Szervízügyintézés, Szállítási feltételek, Adatkezelési tájékoztató.

1.2 A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval az Ügyfél tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

A Szerződést az Ügyfél a Disztribútorral köti meg, amelynek adatai a következők:

Cégneve: Power Biztonságtechnika Kereskedelmi Kft.
Rövidített cégneve: Power Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Kazal u.64-66.
Adószám: 13678144-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-974579
Számlaszám: 10300002-10601901-49020016
Telefonszám: (+36 1) 244 8325
E-mail cím: info@powerbizt.hu
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.powerbizt.hu Webáruházon keresztül történik.

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése kizárólag viszonteladók (kereskedelmi újra értékesítéssel foglalkozók) és igazolhatóan vagyonvédelmi-, illetve gyengeáramú rendszereket kivitelező vállalkozások részére történik, végfelhasználókat a Disztribútor nem szolgál ki. A Disztribútor ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan Szerződéses ajánlatot (azaz olyan megrendelést), amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy végfelhasználás céljából történt az ajánlattétel. A Disztribútor fenntartja magának a jogot, hogy ilyen okból a megrendelés elfogadását követően is elálljon a Szerződéstől.

2.4 A Disztribútor nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

2.5 A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítettek jogosultak.

2.6 A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, az Ügyfél a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Webáruházban a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

2.7 Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a kereskedelem@powerbizt.hu e-mail címre küldött levéllel vagy a +36 20 222 8811-es telefonszámra intézett hívással.

2.8 Amennyiben annak ellenére, hogy a Disztribútor az Ügyféllel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Disztribútor nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ha bármely okból, Szakmai Gondossága ellenére a Disztribútor mégis elfogadta volna a hibásan feltüntetett árra szóló megrendelést, úgy jelen ÁSZF értelmében a hibás ár felismerését követően a Disztribútor jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.

3 REGISZTRÁCIÓ

3.1. A regisztrációra a nyitóoldalon található regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor. Amennyiben megfelel a vásárláshoz szükséges feltételeknek abban az esetben az űrlap kitöltése szükséges, ahol a cég/vállalkozás név, adószám, vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.

Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítéséhez a Disztribútor telefonon felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot. Amennyiben a telefonon történt egyeztetés követően az Ügyfél megfelel a vásárlási követelményeknek, abban az esetben az Ügyfél által megadott e-mail címre kiküldésre kerülnek a regisztrációs dokumentumok, melyet az Ügyfél kitöltve a szerződés minden oldalát szignózva a kapott e-mailre válaszolva visszaküldi a Disztribútor számára.

Az Ügyfél ezt követően e-mail üzenetben kap egy véletlenszerűen generált jelszót, amit a Webáruházba történő első belépés alkalmával meg tud változtatni a „Saját fiók” menüpontban.

3.2 Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatkezelési nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3 Vásárlásra, rendelés leadására csak regisztrációt követően van lehetőség.

3.4 Ügyfél felelős azért, hogy olyan e-mail címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan e-mail címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult.

3.5 A Disztribútor az Ügyfél által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Disztribútor nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Disztribútornak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.6 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a Disztribútor az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat az Ügyfél köteles titokban tartani. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Disztribútort. A Disztribútor az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Disztribútor adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

3.7 Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját fiók fül alatt lenyíló menüsor, Adataim menüpontban van lehetőség.

3.8 Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a kereskedelem@powerbizt.hu címre küldött e-mail-üzenettel.

3.9 Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak az Ügyfél számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a Disztribútor a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján megőriz.

4 MEGRENDELÉS

4.1 A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), nettó kedvezményes/akciós és bruttó listaáron is feltüntetésre kerülnek, a bruttó árak tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót és egyéb közterheket is. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a túlméretes és túlsúlyos termékek házhoz szállítása esetén (120*80*60 cm vagy 300 kg/küldemény-t meghaladó) egyedi szállítási díj kerül megállapításra. Egy megrendelés több csomagból is állhat.

4.2 A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Disztribútor fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.3 A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő adatlap, műszaki specifikáció tartalmazza. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz a muszaki@powerbizt.hu címre küldött e-mail üzenetével, vagy hívja a +36 20 747 2865 telefonszámot.

4.4 Megrendelés feladására a Disztribútor www.powerbizt.hu webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba gomb használatával teheti Kosarába.

4.5 A megvásárolni kívánt mennyiséget a Kosárba gomb felett és mellett található számmező módosításával tudja beállítani.

4.6 Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („……. bekerült a kosárba”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a TOVÁBB A KOSÁRHOZ gombra kattintva.

4.7 Ha a „……. bekerült a kosárba” lehetőséget és ezzel a vásárlás folytatását választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával és kattintással, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „TOVÁBB A KOSÁRHOZ” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

4.8 Ha a fentiek szerint a „TOVÁBB A KOSÁRHOZ” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelésének darabszámát., és tételt tud törölni a Kosárból a „kuka” szimbólummal.

4.9 Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Folytatás” feliratra kattintva a megjelenő felületen választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja adni a fizetés módját és házhozszállítás esetén a szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott, akkor a „Folytatás” gombra kattintva egy összegző „Kosár véglegesítése” oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelését, rövid üzenetet írhat a rendelést feldolgozó vagy szállítást végző futár számára. Ezt követően az újbóli „Folytatás” gombra kattintva a „Rendelés véglegesítése” oldalon láthatja a rendelése adatait és itt a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva megrendelést ad le, amely az Ügyfél részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.10 Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Disztribútor automatikus „Rendelés visszaigazolás” e-mail útján megerősíti az Ügyfél részére. A „Rendelés visszaigazolás” e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék nettó árát, a választott szállítási és fizetési módot, értesítési nevet és telefonszámot, a szabadszavas megjegyzés szövegét és a fizetendő végösszeget.

4.11 Amennyiben az elküldött megrendelésében szereplő adatokban hibát észlel, kérjük, az észleléstől számítva azonnal, de lehetőség szerint maximum 24 órán belül vegye fel a kapcsolatot a Disztribútorral, a „Rendelés visszaigazolás” e-mailre küldött válaszüzenettel.

4.12 A téves vagy hibás adatokkal leadott megrendelésre visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért a Disztribútor semmilyen felelősséget nem vállal.

4.13 Bruttó listaár: nettó listaár + ÁFA, a nettó kedvezményes ár: egyedi kedvezményt tartalmazó ár, ami csak a regisztrált partnerek számára a webáruházba történő belépést követően válik elérhetővé.

4.14 Disztribútor a webáruházában digitális formában előállított termékeket, többek között, de nem kizárólagosan szoftvereket is értékesít. Ezen digitális termékek értékesítésére nem tárgyi adathordozón kerül sor. Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy digitális termék értékesítése esetén, fizikai termék (CD, DVD lemez) nem kerül a részére átadásra. Digitális termék megrendelése és a vételár kifizetése esetén az Ügyfél az általa megadott email címre egy általa felhasználható aktiváló kódot kap, amelynek felhasználásával az e-mailben megadott linken keresztül vagy Önmagában a kóddal tudja a digitális adattartalmat letölteni, vagy aktiválni. Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy ilyen esetben a digitális adattartalom letöltése, aktiválása, illetve maga a cselekmény, amellyel a megrendelt digitális adattartalmat használni tudja külső weboldalakon/ eszközön történik, amelyhez internetelérés vagy speciális eszköz szükséges vagy lehet szükséges.

4.15 Digitális termék kizárólag a webáruházban, regisztrált e-mail címmel rendelkező fiókokon keresztül vásárolható. Digitális termék vásárlása esetén az utólagos fizetés nem lehetséges.

4.16 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a digitális termék letöltéséhez/aktiválásához szükséges kód a sikeres fizetést követően lesz elérhető a részére.

5 SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, VISSZAIGAZOLÁS

5.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Disztribútor késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék nettó árát, a választott szállítási és fizetési módot, értesítési nevet és telefonszámot, a szabadszavas megjegyzés szövegét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Disztribútorhoz megérkezett.

5.2 A visszaigazoló e-mail a Disztribútor részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Disztribútor és az Ügyfél között.

5.3 Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, úgy azt a Disztribútor a termék adatlapján jelzi a beszerzési idő megadásával vagy a termék következő beérkezésének pontos dátumával.

5.4 Amennyiben a Webáruházban egy termék ára esetlegesen hibásan lett volna feltüntetve és az ilyen árra szóló megrendelést a Disztribútor szakmai gondossága ellenére mégis elfogadja, a Disztribútor a hibás ár felismerését követően jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

6 SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

6.1 A Webáruházban történő vásárlás esetén az Ügyfél a megrendelt terméket átveheti a Disztribútor üzleteiben személyesen nyitvatartási időben, vagy kérheti annak kiszállítását futárszolgálat útján.

6.2 A kiszállítás munkanapon reggel 11:00 óráig leadott megrendelések esetében az Ügyfél kifejezett kérésére, Budapest közigazgatási határin belül, vagy a Webáruházban feltüntetett agglomerációs településeken lévő címre még aznap teljesíti. Ezen felül a 14:00 óra előtt leadott megrendelést a következő munkanapon, a 14:00 óra után leadott megrendelést két munkanap múlva teljesíti az Ügyfél részére az országhatáron belül. A kiszállítás megkezdéséről a Disztribútor az azt megelőző nap e-mail üzenetben tájékoztatást küld az Ügyfélnek, illetve a kiszállítás napján SMS-ben is értesíti az Ügyfelet a kiszállítás várható pontos időpontjáról.

6.3 Amennyiben a futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban díjmentesen még egyszer megkísérli a kiszállítást. A második sikertelen kézbesítést követően a rendelés visszakerül a Disztribútor raktárába.

6.4 Amennyiben az Ügyfél rendelésében több tétel szerepel, azok készlete egymástól távol lévő raktárbakban is lehet. A gyors kézbesítés érdekében így előfordulhat, hogy a Disztribútor a rendelést több csomagban adja fel, ezzel elkerülve az egy helyre történő átszállítás időigényét.

6.5 A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tud a Disztribútor elfogadni, amennyiben az Ügyfél azt tapasztalja, hogy a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a Disztribútor megbízottjának jelenlétében felbontják és az állapotot jegyzőkönyvezik, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Az Ügyfél kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. A problémáról a haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon az Ügyfélnek értesítenie kell a Disztribútort.

6.6 A számlázás megrendelésenként működik. A Disztribútor a számla első példányát – a szállítási módtól függően – az áruval együtt vagy utólag levélben juttatja el az Ügyfélnek. A számla kiállításának időpontjában Disztribútor a számla másolatát elektronikusan e-mailben is elküldi Ügyfélnek, az Ügyfél által számla kezeléshez megadott e-mail címre.

6.7 A megrendelés kiegyenlíthető készpénzzel, átutalással, utánvéttel és bankkártyával.

6.8 Az Ügyfél által kiválasztott fizetési módot a Disztribútor az Ügyfél fizetési hajlandóságáról szerzett tapasztalatok alapján az Ügyfél tájékoztatása mellett egyoldalúan módosíthatja.

6.9 Az Ügyfél tudomásul veszi és elismeri, hogy az általa vásárolt termékek a vételár teljes kifizetéséig a Disztribútor tulajdonát képezik és azokért az ellenérték megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint felel. Ha az Ügyfélnek a Disztribútor felé lejárt fizetési határidejű számlája van – a Disztribútor megtagadhatja a megrendelés kiadását – teljesítését.

6.10 Az Ügyfél késedelmes, nem szerződésszerű teljesítése esetén az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Disztribútor az alábbi jogi eszközökkel élhet:

 • Fizetés késedelme esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

A Disztribútor jogosult az Ügyféllel szemben keletkező követelését harmadik személyre engedményezni, illetve a tartozás tényéről harmadik személynek felvilágosítást adni.

A Disztribútor a fizetési határidő lejártát követő 8. napjától fizetési felszólító levélben értesíti az Ügyfelet. A fizetési határidő lejártát követő 30 naptári napon túli késedelem esetén a Disztribútor jogosult megbízást adni a tartozás behajtására. Az ezzel kapcsolatos költségek, ami ügyvédi munkadíj, illeték, késedelmi kamat és bírósági végrehajtói díj, illetve egyéb költség az Ügyfelet terhelik.

6.11 A Disztribútor az első megrendeléstől, maximálisan 8 nap halasztott fizetési kondíciót állapít meg kötelezően az Ügyfélnek amennyiben minden a regisztrációhoz szükséges irat és regisztrációs lap hiánytalanul leadásra került a Disztribútor részére.

7 GARANCIA

7.1 Az egyes termékekre vonatkozó konkrét garanciális időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.

7.2 A garancia a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető.

7.3 Nem tartozik a garancia hatálya alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • a készülék gyári számát tartalmazó gyári adattábla megsérülése, illetve eltávolítása, amennyiben ennek következtében a termék nem azonosítható;
 • rendeltetésellenes használat;
 • a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • elemi kár, természeti csapás okozta;
 • vagy egyéb külső tényezők.

7.4 Abban az esetben, ha a hibás termék a Disztribútor általi átvételkor kétséget kizáróan megállapítható a jogos szavatosság (garancia), szerviz igény és a Disztribútor rendelkezésére áll csereeszköz, úgy a Disztribútor azonnal javítja vagy cseréli a terméket.

7.5 Ha esetleg átmeneti készlethiány miatt a Disztribútor nem rendelkezik csereszközzel vagy a szavatosság, szerviz eldöntése kérdéses, úgy a Disztribútor bevizsgálásra, illetve javításra átveszi a hibás eszközt, és tájékoztatja az Ügyfelet annak várható elkészültéről.

Ha a Disztribútor által közölt várható, vagy az átvételt követő valós elkészülési idő a 14 naptári napot meghaladja, úgy a felek kölcsönösen megállapodhatnak, a meghibásodott garanciális készülék a Disztribútor által forgalmazott más típusú, de nagyon hasonló paraméterekkel rendelkező készülékre történő cseréjében is, ár egyeztetéssel.

7.6 A szerviz jogosult megállapítani a garanciát befolyásoló tényezőket az átvételt követően is, ideértve az esetleges fizikai sérüléseket is.

7.7 A csere készülék a szerviz készletből kerül kiadásra, mely nem jelent minden esetben új terméket.

7.8 A Disztribútor a csereterméket vagy tartozékaival saját eredeti csomagolásában bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, vagy egyetértésben a Telepítővel a termék azon elektronikai részét biztosítja, amivel a hiba elhárítható. Amennyiben a Disztribútor teljes eredeti csomagolásában lévő terméket biztosít az Ügyfélnek, úgy az Ügyfél vállalja, hogy a Disztribútor szervizes kollégáival egyeztetve csak a meghibásodott eszközt, alkatrészt cseréli a termékben és arra törekszik, hogy a visszajuttatott termék javítását követően gyári állapotban kerülhessen forgalomba. Ha ez nem valósul meg, akkor az esetleges sérült csomagolás, karcos, sérült termék miatt a Disztribútor jogosult értékcsökkentés vagy akár a teljes csere termék számlázására, amit az Ügyfél köteles fizetni.

8 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1 A hatályos jogszabályok értelmében az Ügyfél szóbeli panasszal, minőségi kifogással élhet a Disztribútor üzleteiben, amennyiben a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, akkor a Disztribútor a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadja.

8.2 A Disztribútor az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Disztribútor elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

8.3 Ha a Disztribútor és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Disztribútor mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Disztribútor 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
 • A fentieken túl jogvita esetén az Ügyfélnek lehetősége van a Disztribútor székhelye vagy az Ügyfél lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni.

8.4 Az Ügyfél a jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

8.5 A Disztribútor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a szolgáltatás használatára, megrendelés leadására. A Felhasználó akkor is köteles az ÁSZF-ben foglaltakat betartani, amennyiben nem regisztrált, szerződött Ügyfél, hanem végfelhasználónak minősül.

A Disztribútor fenntart magának minden jogot a www.powerbizt.hu oldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.