Ki van kint és ki van bent?

Ki van kint és ki van bent?

Munkaidő-nyilvántartó rendsze­rekről gyakran hallani – szinte nincs is már olyan vállalat, ahol a beléptetésnél ne kellene mágneskártyát lehúzni. Ugyanakkor nem csak a be-­, de a kilépés is életbevágó fon­tosságú lehet, például egy vészhely­zeti evakuáció során. Szerencsére erre is van megoldás, ráadásul magyar fejlesztés!

Előírás – és egyben elsődleges fontosságú is – bármilyen pánik­ esemény bekövetkeztekor az épület gyors és teljeskörű kiürítése. De vezetőként honnan tudhatjuk biz­tosan, hogy mindenki kijött­-e, mindenki biztonságban van­-e? A Power Biztonságtechnikai Kereske­delmi Kft. által forgalmazott Predor beléptető-­ és munkaidő-nyilván­tartó rendszer a legfrissebb ilyen irányú, tisztán magyar fejlesztés, melynek külön funkciója van az egyedi evakuálási folyamat kezelésére.

De ho­gyan is történik mindez a gyakorlatban?

Monitor_EvakuacioFizikai szinten pánikesemény, például tűzriadó esetén a Predor au­tomatikusan kinyitja és nyitva tart­ja az áthaladási pontokat, ajtókat, amíg a bent tartózkodó személyek a tűzriadó tervben meghatározott módon elhagyják az épületet. Beállításainktól függően az evakuálási folyamat lezárása után, vagy a tűzjelzés megszűnésekor az ajtók ugyancsak automatikusan visszaáll­nak az úgynevezett ellenőrzött ál­lapotra, amikor már csak érvényes beléptetőkártyával közlekedhetünk. Amellett, hogy fizikai szinten biztosítjuk az épület elhagyásának mód­ját, nem feledkezhetünk meg az információs szintről sem.

Magyarán: „oké, ki tudnak menni az emberek, de ki is mentek-­e mind?”

Napjaink­ban a mobiltelefonunk szinte min­dig nálunk van, kis túlzással úgy is fogalmazhatunk, hogy nélküle nem megyünk sehová.

Ezért is na­gyon hasznos a mobil alkalmazáson keresztül történő evakuáláskezelés.

A Predor applikáció azonnali értesí­téssel tájékoztatja a felelős személyt a tűzjelzés tényéről, és listát küld a bent tartózkodó személyekről.
Ez nagymértékben megkönnyíti a kiürí­tési folyamatot, és rögtön tudhatjuk, hogy ki az, aki még nincs biztonság­ban – névvel, fényképpel és az adott személy elérhetőségeivel együtt.

Nagy létszám esetén, több száz fő evakuálásakor más megoldást kínál a rendszer.

Ilyenkor jön szóba az épületen kívül, a gyülekezőhelyen elhelyezett evakuációs kártyaolvasó. Ennél az olvasónál az épület el­hagyása után kötelező olvastatni, a kártya odaé­rintésekor pedig az evakuációs listából automatikusan kikerülnek a biztonságban lévők. Nagyon fon­tos, hogy az evakuálási lista valós időben frissül a szerveren és a mo­bil applikációban egyaránt. Amennyiben valaki nem azono­sítja magát távozáskor, akkor a rendszer (esetleg tévesen) bent tartózkodónak ítélheti. Ez prob­lémát jelenthet evakuáció esetén. Pont ezért a hosszú ideje tétlen személyeket automatikusan ki tudja léptetni a rendszer: ennek időintervallumát a felhasználási igényekhez konfigurálhatjuk, azaz pontosan beállíthatjuk, hogy hány óra „tétlenség” után tekintsük az embereket kint tartózkodónak.

Az sem okoz gondot a rend­szernek, ha egyszerre több mobil applikáción, több személy végzi az evakuálási lista ellenőrzését, az adatok ugyanis mindig és minden­hol valós időben frissülnek, nap­rakész adatbázist eredményezve.

Mobil_EvakuacioA mobil applikáción keresztül a lehető legegyszerűbb megoldással, egy oldalra húzással, vagyis swipe­-olással mozgathatjuk a biztonság­ban lévők listájába a kint megjelent vagy éppen „megtalált” szemé­lyeket.

Ahogy a gyülekezőhelyen olvastatnak a felhasználók, illetve az applikáción keresztül a bizton­ságban lévők közé kerülnek a sze­mélyek, úgy csökken a bent lévők száma, és egyre könnyebben azo­nosíthatók a valóban veszélyben lévők. Pláne, hogy az utolsó ismert pozíciójuk is rendelkezésre áll. Arra is van egyszerű megoldás, ha több épület van egy telephely­en, de az egyes épületek tűzjelzés szempontjából függetlenek.
A Pre­dor rendszeren belül ugyanis több evakuációs területet is tudunk konfigurálni, ennek köszönhetően pedig egy tűzriadó esetén épületenként külön végezhető az evakuálás.

Ha már mindenkit biztonság­ban tudhatunk és az épületben tartózkodó személyek száma nul­lára csökken, a rendszer automa­tikusan e­mailt küld és nyugtázza ezt egy kliens szoftverben.

A fo­lyamat lezárásaként pedig készül egy automatikus riport, amit a jogosult felhasználók bármikor, visszamenőleg is megtekinthetnek.
Predor_haz_voros_zona_Evakuacios_lista

A Predor evakuációs licenszeihez KATTINTS IDE