Az Üvegkapuról

Az Üvegkapu rendszer röviden nem más, mint egy valós adatokon alapuló elektronikus adatszolgáltatás.
A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység-ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint az e rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető.
A kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft.-t, tárhelyszolgáltatónak pedig a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki.

Az Üvegkapu rendszer célja

Az építőipari ágazat működésének javítása, az átláthatóság növelése, a jogkövetés ellenőrzése;
Az alvállalkozói lánc átláthatóságának biztosítása;
Az építési területen tartózkodó foglalkoztatottak és vendégek adatainak be és kilépésének valósidejű nyilvántartása.

Az érintett szereplők

Minden a kormányrendeletben meghatározott becsült értékű 2022. január 1-je után indított közbeszerzési eljárás során megvalósuló építési beruházással kapcsolatos szerződéses tevékenységet végző építőipari, vagy ahhoz kapcsolódó (nem EÉN köteles alvállalkozók) tevékenységet végző vállalkozások;

A Nemzeti Adó és Vámhivatal;

A Lechner Nonprofit Tudásközpont Kft., mint az Üvegkapu kormányrendeletben kijelölt tárhelyszolgáltatója és az Elektronikus Építési Napló üzemeltetője;

A Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, mint ellenőrző szerv;

Az Építésfelügyeleti hatóság, mint ellenőrző szerv;

A DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft., mint az Üvegkapu kormányrendeletben kijelölt üzemeltetője.

Kinek a felelőssége az Üvegkapu használata?

A közbeszerzés során a nyertes ajánlattevő felelőssége az Üvegkapu használata, továbbá a Datrak Kft-vel az erre irányuló nyilatkozat és szerződés megkötése. Ehhez kapcsolódik egy regisztrációs kötelezettség is, aminek a beruházó az építési napló készenlétbe helyezésével tesz eleget.

Tények és elvárások

A foglalkoztatott és a vendég számára az építési munkaterületre történő be- és kilépés kizárólag beléptető rendszer használata mellett történhet.

Az építési munkaterületen történő tartózkodás naplózása

a) a foglalkoztatott esetében a foglalkoztatott nevének és adóazonosító jelének, szakági tevékenységének, az építési munkaterületre való be- és kilépése időpontjának, a foglalkoztató adószámának,
b) a vendég (ide nem értve az építési munkaterületen feladatot ellátó hatósági, illetve igazgatási feladatot ellátó szervek képviselőit) esetében a név, a személyazonosításra alkalmas okmányazonosítója, az építési munkaterületre való be- és kilépés időpontja, továbbá a belépés céljának rögzítésével történik.

Az Üvegkapu használatát megelőzően – kormányrendeletben meghatározottak szerint – valamennyi foglalkoztató köteles a rendszerben regisztrálni, és a regisztrációját szükség szerint frissíteni.

 
 

A beruházónak lehetősége van megválasztani, hogy milyen technikai eszközökkel, milyen módszerrel kíván az üvegkapus kötelezettségének eleget tenni, milyen rendszer alapján kerüljön sor a foglalkoztatottak ellenőrzésére. A technikai eszközöknek a biztosítása viszont már a fővállalkozó kivitelező hatáskörébe tartozik, mivel jogszabály szerint az építési terület biztosítása, illetve annak lekerítése kivitelezői felelősség.

A törvényileg meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség igazolására szolgál az ún. Helyszíni Felügyeleti Egység, rövid nevén HFE, amelyet a beruházás megkezdésével a Datrak-tól kell megigényelni. A HFE eszköz az építési beruházás területén a helyszíni beléptetőrendszerrel szorosan együttműködve biztosítja az automatikus adatszolgáltatást az Üvegkapu Központi Rendszer felé.

Az üvegkapus regisztrációt követően az állami adóhatóság nyilvántartás automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban rögzített adószámok érvényességét. Az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a fővállalkozó kivitelező útján az alvállalkozó kivitelezőt elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az Üvegkapu használatáról. A beruházásban részt vevő valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a szerinti tartalommal. A foglalkoztatottak regisztrációjáért a foglalkoztató a felelős.

Üvegkapu rendszerkapcsolatok

Építési munkaterület
DATRAK
Építésfelügyeleti hatóság
Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
NAV
LTK
A teljes ábra megtekintéséhez kattints ide

Predor, mint Üvegkapu megoldás Transzparencia és költséghatékonyság egy kézből

A Predor egy saját fejlesztésű beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer, amely képes a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatást nyújtani az Üvegkapu számára. Célunk, hogy olyan megoldást kínáljunk, aminek a segítségével levegyük a beruházók válláról az új jogszabályi előírások teljesítésével járó terheket. A már rendelkezésre álló információink és az eddigi tapasztalataink alapján a lehető legmagasabb szinten tudjuk kiszolgálni az ügyfeleink sokrétű igényeit annak érdekében, hogy megértő és problémákat megoldó üzleti partnerekké váljunk.

Egy építőipari beruházás a maga speciális körülményeivel és követelményrendszerével az Üvegkapu megfelelés mellett egyéb kockázatmegelőzési és adminisztrációs terheket is jelent a vállalkozók számára.

A Predor szoftverén belül a beléptetés és munkaidő-nyilvántartás mellett figyelemmel kísérhető:
  • az őrjárat menedzsment,
  • a telepített tűz- és vagyonvédelmi rendszerek riasztásai,
  • a gépjármű forgom,
  • kamerák eseményei.

További lehetőségek lehetnek az evakuáció és katasztrófavédelem, táskaellenőrzés, munkaalkalmassági orvosi vizsgálat vagy éppen a gépkezelői jogosítvány lejáratának nyomon követése.

Tulajdonságok és előnyök

A Predor és a hozzá kapcsolódó végponti infrastruktúra egy olyan megbízható integrált megoldást nyújt az építőipar számára, amely idő- és költségmegtakarítást és hatékonyságot jelent a vállalatoknak.

A hozzáférési jogosultságok kezelése, a jelenléti idő nyilvántartása, a munkások digitális azonosítása, az integrációs lehetőségek biztosítják az adatok hitelességét, a pontos elszámoltathatóságot, továbbá a Predor a nagyfokú fejlesztési rugalmassága révén több forgatókönyvhöz is alkalmazható.

Önmagában egy beléptetőközpont és a hozzátartozó szoftver azonban még nem elegendő az emberek és esetleg a gépjárművek beléptetéséhez. Ehhez szükségesek a mechanikai forgalomgátló berendezések úgy, mint pl. a forgóvillák vagy lengőkapuk, amelyek a munkavállalók és vendégek mozgását szabályozzák, valamint a sorompók, amelyek a gépjármű beléptetéshez szükségesek.

Az ÜVEGKAPU rendszerhez minden esetben rozsdamentes acél vázzal gyártott beépített fűtéssel szerelt kültéri kivitelű, ejtőkaros kialakítású forgóvilla ajánlott. Telepítéskor a megkerülés elleni védelem és szabotálhatóság kivédése érdekében helyszíntől függően terelőelemek és korlátok is rendelkezésre állnak kínálatunkban.

Egy helyszínre történő beléptetésnél továbbá különböző azonosítási technológiák közül választhatunk. Használhatunk titkosított és másolásvédett RFID kártyát, QR kódot, Bluetooth mobiltelefont, biometrikus adatokon (arcfelismerés és/vagy ujjlenyomat) alapuló megoldást vagy akár ezek kombinációit is.

Ha Üvegkapu beléptető rendszer, akkor Predor! Segítünk, hogy korszerű, hatékony és a lehetőségekhez képest a legoptimálisabb megoldással tudjon kötelezettségének eleget tenni!

Keressen bennünket a megoldásért!

Üzenet küldése

Dokumentumok

A kötelezettségekhez és egyéb részletes tájékoztatókat itt talál.

Útmutatók


Kapcsolódó dokumentumok